Tipuri de documente de apostilat

Se pot apostila doar documentele ce vor fi folosite in statele membre ale Conventiei de la Haga . Documentele ce vor fi folosite in tarile nemembre Haga vor urma procedura normala de supralegalizare, respectiv prin vizare de catre Ministerul http://eduaidguru.com/term-paper.html
de Externe, Ministerul Justitiei, precum si consulatul tarii respective din Bucuresti.

Cele mai frecvente tipuri de acte care se apostileaza / supralegalizeaza sunt enumerate mai jos, dupa care sunt descrise detaliat toate informatiile de care aveti nevoie pentru recunoasterea lor internationala.

Prefecturile / Secretarul General / apostileaza urmatoarele tipuri de documente:

 • Certificate de nastere, in original, emise dupa 1996;
 • Certificate de casatorie, in original, emise dupa 1996;
 • Certificate de deces, in original, emise dupa 1996;

Nota: Actele de stare civila emise inainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, international. Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi.

 • Certificate de cazier judiciar , in original, eliberate cu cel mult 3 luni in urma
 • Adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei, in original, eliberate de Ministerul de Interne, Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, din Bucuresti str. Obcina Mare nr. 2, sector 6
 • Acte de studii , in original. Actele pentru studii liceale si postliceale se vizeaza de catre Inspectoratele scolare judetene, iar actele de studii universitare trebuie vizate in prealabil la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, Bucuresti
 • Adeverinte medicale , in original, vizate in prealabil la Ministerul Sanatatii, Directia Judeteana de Sanatate
 • Certificate de botez / cununie , in original, vizate in prealabil la Ministerul Culturii si Cultelor
 • Adeverinte prin care se atesta vechimea in munca , vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
 • Adeverinte de calificare in diferite meserii , in original, vizate in prealabil de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Directia Generala Forta de Munca
 • Certificate de origine a marfurilor , vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti
 • Facturi comerciale , vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti

Certificatul de nastere de tip nou (international)

Este de culoare albastra si are marimea aproximativ cat a unui format A4. Acest certificat este redactat in romana, engleza si franceza.
Schimbarea certificatului de tip vechi se face gratuit de catre Biroul de evidenta al populatiei din orasul / localitatea de resedinta a solicitantului si, de obicei, documentul nou se obtine in aceeasi zi sau in ziua urmatoare. Solicitarea se poate face si prin imputernicit, mandatat cu o procura speciala.

Certificatul de casatorie de tip nou (international)

Este de culoare roz si are aceeasi marime ca si certificatul de nastere, respectiv cat a unui format A4. Si acest certificat este redactat suplimentar in cele doua limbi de circulatie internationala, engleza si franceza.
Schimbarea certificatului de tip vechi se face gratuit la primariile localitatilor de unde a fost eliberat.

Cazierele judiciare

Se elibereaza de catre Sectia de Politie care a eliberat buletinul sau cartea de identitate a solicitantului sau de catre Inspectoratul General de Politie.
In cazul in care se achita o taxa de urgenta, eliberarea cazierului se poate face in termen de 48 de ore.

In cazul in care in strainatate este solicitat cazierul judiciar, acestea urmeaza procedura de apostilare / traducere / supralegalizare ca si certificatele de nastere sau casatorie.

Observatie1:
Prefecturile nu aplica apostila pe cazierele judiciare mai vechi de 1 luna; trebuie sa aveti grija ca din momentul apostilarii si pana in momentul prezentarii la organele de resort din Italia, Spania etc. sa nu treaca o perioada prea mare de timp, deoarece este posibil ca acesta sa nu mai fie valabil si sa fiti nevoiti sa repetati intreaga procedura.

Observatie2:
Apostila de pe certificatele de casatorie este valabila, in general, 6 luni in strainatate si 3 luni la consulatele straine din Romania. Dupa expirarea acestui termen, o noua apostila langa cea veche este necesara.

SENTINTA DE DIVORT / ADEVERINTA DE CELIBAT

Acestea sunt documente necesare in vederea casatoriei in strainatate, pentru a dovedi ca cetatenii care doresc sa se casatoreasca nu sunt in prezenti casatoriti. Sentinta de divort este de asemenea necesara in cazul reintregirii familiei, in special pentru a dovedi faptul ca tribunalul a incredintat copilul sau copiii parintelului care vrea sa faca reintregirea.
Sentinta de divort trebuie sa fie definitiva si trebuie sa aiba stampila si semnatura presedintelului tribunalului emitent. Adeverinta de celibat este eliberata de Starea Civila, acolo unde a fost inregistrata nasterea. In unele tari se cere si certificatul de casatorie cu mentiunea “Anulat”(Germania, Marea Britanie) pentru persoanele care au fost casatorite si vor sa se recasatoreasca in aceste tari(bineinteles este nevoie si de sentinta de divort).

Pentru recunoasterea documentelor de mai sus in strainatate, acestea trebuiesc traduse de catre un traducator autorizat in limba tarii de destinatie, iar traducerea legalizata in prealabil de catre un notar public se supralegalizeaza de catre Tribunal.

Observatie1:
In cazul in care o persoana divortata doreste sa-si aduca copiii minori in strainatate, pe langa sentinta de divort definitiva care atesta calitate ei de tutore, are nevoie si de o declaratie notariala din partea celuilalt parinte prin care acesta sa-si dea acordul ca minorul / minorii sa-si stabileasca domiciliul in strainatate. Aceasta declaratie se apostileaza de catre Tribunal.

Observatie 2:
Factorul ‘greseala umana’ poate afecta pe cei neavizati in sensul ca:
– notarii pot uita sa-si puna semnatura sau stampila pe acte;
– multi dintre traducatorii din capitala sunt aglomerati si coplesiti deseori de volumul de munca si se intampla deseori ca sa faca erori de dactilografiere (in scrierea codului numeric personal, a datei de nastere, chiar a numelui sau prenumelui), lucruri care pe moment pot ramane neobservate, dar care vor atrage nulitatea actelor respective. De exemplu, pentru Italia au fost multe persoane cu actele apostilate in regula, dar respinse de la chestura datorita unei traduceri cu o singura greseala de acest gen.

Powered by Google Talk Widget